Yiwu Bir Kemer Bir Yol Kooperatif Birliği

2013 yılında Çin Halk Cumhuriyeti Başkanı Xi Jinping, Asya’yı Avrupa ve Afrika başta olmak üzere diğer bölgelere bağlamayı amaçladığı ‘’Kuşak ve Yol İnisiyatifi’ ’adlı girişimini dile getirmiştir. İnisiyatif katılımcı ülkeler adına ekonomi, politika, kültür ve teknoloji değişimi açısından birçok avantaj sunmaktadır. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke inisiyatife olumlu yaklaşarak destekleyicisi olmuştur. 

Coğrafi konumunun özellikleri, günümüz jeopolitik şartlarının verdiği olanaklar ile Türkiye gerek evrensel düzeyde gerekse bölgesel düzeyde politik seçeneği en fazla olan ülkelerden birisidir. Türkiye’nin politik seçeneğinin en fazla ülke olmasında yeri olan unsurlardan bir diğeri de toplum olarak sahip olduğumuz eşsiz beşeri özelliklerdir 

Üç kıtayı birbirine bağlayan ve çok önemli jeostratejik konuma sahip olan Türkiye, Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir. 

Küreselleşmenin getirdiği geniş ekonomik piyasalar politikaların uzak kıtalarda bile yapılabilmesini sağlamıştır. Önümüzde ki süreçte de bu şekilde devam etmesi beklenen bu süreç, birçok yeniliği ve değişikliği beraberinde getirmiştir. 

Türkiye, İpek Yolu’nun tam ortasında ve çok büyük öneme sahip konumda. İpek Yolu’nun kara yolu güzergahının tam ortasında bulunan Türkiye, bu sebeple siyasi ve ekonomik bakımdan çok hareketli bir ülkedir. 

Kuşak ve Yol İnisiyatifi Türkiye’nin jeopolitik stratesine son derece uygundur. Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya’nın kesişme noktasında, Avrasya’nın tam merkezi konumundadır. Akdeniz’den Pasifik Okyanusu’na kadar uzanan sınırların ortasında bulunan Türkiye’yi, Avrasya’nın dayanak noktası olarak tanımlamak yanlış olmaz. Avrasya’nın kavşak noktası olan Türkiye, Balkanlar, Ortadoğu Kuzey Afrika ve Kafkaslar gibi önemli bölgelerle bağlantısı bulunmaktadır 

Çin açısından Türkiye, Avrupa’ya ve Balkanlara bir çıkış kapısı, Orta Asya ve Ortadoğu’da ekonomik alanda iş birliği yapabileceği bir ortaktır. Orta Koridor’un Türkiye’den geçecek olması, Türkiye’nin Asya-Avrupa-Asya bağlamında stratejik geçiş güzergahlarının tamamını kontrol ediyor olması, Türkiye’yi proje için kilit ülke konumuna getirmektedir. 

Çin’de iş yapan bir Türk girişimci olarak böyle bir oluşuma kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Ülkemizi Çin’de temsil ederken aynı zamanda da Çin – Türk dostluğunu perçinlemek adına da çalışmalar imza atmaktayım. Bu minvalde de Yiwu Türk Ticaret Odasının ve Yiwu Bir Kemer Bir Yol Kooperatif Birliğinin başkanlığını yapmaktayım. Kuşak Yol Projesi açısından da kritik önemde olan Yiwu kenti, 15 binden fazla yabancı tüccara ev sahipliği yapıyor. Üretimleri nedeniyle “dünyanın süpermarketi” olarak da kabul edilen Yiwu kentine ayrıca her yıl 100 ülkeden 550 binden fazla yabancı tüccar geliyor. 2016 yılında 400 girişimcinin katıldığı Hangzhou’daki yarışmada birinci oluşumuz, gerek ülkemizi gururlandırarak bayrağımızı zirveye taşımamızla gerekse Yiwu’yu ülke gündemine taşımamızla bizi gururlandırdı.

Küresel ekonominin ve hatta siyasetin geleceğini tepeden tırnağa değiştirecek olan proje, önümüzdeki 50 seneyi yeniden şekillendirecektir. Bu proje küresel ekonomiyi güçlendirecek ve önemli hatlarıyla eşi benzeri olmayan bir pazarda 3 milyar nüfusu ilgilendiren bir yatırım projesidir.

2009 yılından beri geliştirdiğimiz ilişkilerle bölge yöneticileri ile çok önemli bağlar kurduk. Yerel ve ulusal kanallarda haber olmayı başardık. Çin’de bulunuş amacımız sadece ticari işletmelerimizle var olmak değildi. Sahip olduğumuz kültürü Çin kültürü ile paylaşmak da bizim için önemli bir misyondu. Bunun meyvesini de İpek Yolu üzerinde yer alan Yiwu ve Kahramanmaraş’ı 2019’da kardeş şehirler yaparak almış olduk. Çin’de başarıyla temsilciliğini yaptığımız MADO ile bu projeyi çok kısa sürede hayata geçirdik.

 

Özcan SEZER